Forfatterarkiv: Lasse Kokholm Millnitz

Om Lasse Kokholm Millnitz

Bestyrelsesmedlem i Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening Administrator på fællessiden.dk

Generalforsamling i Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

Der afholdes generalforsamling i forsamlingshuset onsdag 21. marts 2018 kl 19.00 med fællesspisning for alle medlemmer kl 18.00.

Tilmelding til fællesspisning nødvendig senest 18. marts til Lasse K Millnitz.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Årsberetning aflægges til godkendelse
  3. Regnskabet aflægges til godkendelse
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Valg af revisor
  8. Valg af revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Link til foreningens vedtægter hér 

Forslag skal være formanden (Tanja) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen,

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Fastelavnsfest i Lilballe søndag 11/2 kl 14

Der er tøndeslagning på søndag 11/2 kl 14 i Lilballe forsamlingshus for børn op til 10 år.

Alle i Sdr. Vilstrup, Eltang og Lilballe er velkomne, dog er der af hensyn til planlægning tilmelding af børnene til Lasse Millnitz på telefon/sms/messenger tel 40540776.

Der vil være salg af fastelavnsboller og forfriskninger. Vi glæder os til at se en masse udklædte børn (og voksne) i Lilballe Forsamlingshus!

Affaldsindsamling i Lilballe søndag 17/4 kl 9:30

Danmarks Naturfredningsforening arrangerer affaldsindsamling i naturen, og Lilballe er tilmeldt!. Vi mødes til formiddagskaffe på søndag kl 9:30 ved forsamlingshuset hvor vi fordeler opgaver imellem de fremmødte. Vi fokuserer på veje, stier og grønne områder i og omkting Lilballe og tager så meget vi kan. Vi mødes sluttelig til en forfriskning og samler op på formiddagens udbytte.

Se mere på dn.dk/affald

Vi ses:-)

Virksomhedsbesøg på Dansk Gummi Industri torsdag den 25. februar kl 17

Virksomhedsbesøg på Dansk Gummi Industri, Profilvej 18

Torsdag den 25. februar 2016 kl. 17.00, vi mødes ved hovedindgangen kl 16.50

Teknisk direktør Peter Thomsen viser rundt og fortæller om virksomhedens historie.

Tilmelding nødvendig på mail info@lilballe.dk eller Lasse tlf 41796435 senest d. 23. februar

Vi glæder os til at se jer, hilsen Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

DanskGummiIndustri

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Lilballei Lilballe Forsamlingshus og Borgerforening

Onsdag den 18. marts 2015 i forsamlingshuset

Kl 17.00: Oplæg v/ låsesmeden LV Sikring “Trygheds- og indbrudsprojekt ved Sydøstjyllands Politi”. Kom og hør hvordan vi sikrer vore huse bedre mod indbrud og tilmeld dig et gratis hus-check.

Kl 18.00: Fællesspisning – pris 40 kr. for voksne Tilmelding senest den 16. marts 2015 til Susanne på tlf 30863077 eller susannewind90@gmail.com

Kl 19.00: Generalforsamling.  Dagsorden:

Læs resten